TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ NELER GETİRİYOR?

Sarı Lacivert Derneği’nin 18 Şubat’taki Olağanüstü Genel Kurulu’nun en önemli gündem maddelerinden birisi tüzük değişikliği.

 Sarı Lacivert Derneği’nin 18 Şubat’taki Olağanüstü Genel Kurulu’nun en önemli gündem maddelerinden birisi tüzük değişikliği. Üyelere gerek basılı evrak olarak postayla, gerekse elektronik ortamda gönderilen tüzük değişiklik taslağının amacı ve neler içerdiğiyle ilgili olarak, Dernek Yönetimimizden dergimize yapılan açıklamada şöyle denildi:

Derneğimiz, kuruluş aşamasında hazırlanan ve geçmiş dönemlerde küçük revizyonlar yapılan tüzükle faaliyetlerine devam ediyor. Gerek Dernekler Kanunu ve ikincil mevzuatlarında yapılan değişiklikler gerekse günümüz koşulları çerçevesinde tüzük tadilatı yapma gereği doğmuştur. Bilindiği gibi Fenerbahçe Spor Kulübü de yakın bir geçmişte benzer gerekçelerle tüzük tadilatı yapmıştır.

Dernek yönetimi olarak tüzük tadilatı yapmaktaki amaçlarımızdan bir tanesi de tüzüğümüzü, değişen kulüp tüzüğümüz doğrultusunda yenilemek olmuştur.

Hazırlanan yeni tüzük taslağımızda, kanun ve yönetmeliklerdeki değişikliklere doğru orantılı olarak hükümler getirilmiştir.

Hazırlanan değişiklik taslağında kuruluş amaç, gerekçe ve felsefesi korunmuştur.

Tüzük tadilatında başkan ve yönetim kurulunun görev süresi üç yıla çıkarılmış, diğer kurulların görev süresi de üç yıl olarak düzenlenmiştir.

Kulübümüzün Yönetim Yapısına uygun olarak başkan ve yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı seçilmeleri ön görülmüştür.

Yönetim kurulu üye sayımız yedek üyelerle birlikte 21 kişiye çıkarılmıştır, diğer kurullarımızın üye sayıları verimli çalışma esasları çerçevesinde değiştirilmiştir.

Şubeleşme gibi günümüz şartlarında ihtiyaç noktasında olan değişiklikler de yeni tüzük taslağı ile hayat geçirilmeye çalışılmıştır.

Mevcut taslakta disiplin hükümleri, sağlıklı üye iletişimleri açısından ve derneğe, dolayısıyla Fenerbahçemize katkı sağlamak amacıyla yeniden düzenlenmiştir.

Başlangıçta söylediğimiz gibi derneğimizin kuruluş amaç ve felsefesinden en ufak bir sapma olmadan revize edilen yeni tüzüğümüzün genel kurul üyelerimiz tarafından kabul edilmesi halinde derneğimize ve faaliyetlerimize hız ve kalite katacağını düşünmekteyiz. Tüzük taslağı çalışmalarında Yönetim Kurulumuz ile birlikte, başta disiplin ve sicil kurulu üyeleri olmak üzere katkıda bulunan üyelerimize teşekkür ederiz.