Fenerbahçe

Sarı Lacivert Derneği, Genel Kurul‘a gidiyor

Sarı Lacivert Derneği, Olağanüstü Genel Kurul için toplanıyor.

 Sarı Lacivert Derneği Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 18 Şubat 2017 Cumartesi günü saat 11:00’da Dalyan Clup’ta  yapılacak. 

Genel Kurul’un gündemi şu maddelerden oluşuyor;

1. Yoklama ve toplantının açılışı.

2. Olağanüstü Genel Kurul toplantısını yönetecek Divan Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Sekreter Üyenin seçilmesi.

3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

4. Tüzük tadil teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması.

5. Yönetim kurulu faaliyet raporlarının görüşülmesi ve ibra için onaylanması.

6. Denetleme Kurulu raporunun okunması.

7. Genel çalışma dönemine ait kesin hesap bilançosunun görüşülerek ibra için onaylanması.

8. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yeni döneme ait bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi.

9. Yeni dönem için Dernek Başkanı, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Sicil Kurulu, Disiplin Kurulu, üyelerinin seçilmesi.

10. Dilek ve temenniler.

11. Toplantı ile ilgili tutanak ve belgelerin imzalanması ve kapanış.