Fenerbahçe

Tüzük

Sarı Lacivert Derneği Tüzük dosyasını PDF formatında veya DOC formatında indirebilirsiniz. Tüzüğümüzün bölüm başlıkları aşağıdaki gibidir:

BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ

 • KURULUŞ
 • MERKEZ
 • AMAÇ VE HİZMET KONULARI
 • ÇALIŞMA BİÇİMİ
 • DERNEK AMBLEMLERİ

İKINCİ BÖLÜM ÜYELIK HÜKÜMLERİ

 • ÜYELIK KOŞULLARI
 • ÜYELIK TÜRLERI
 • ÜYELIK İŞLEMLERİ
 • ÜYELIKTEN AYRILMA
 • ÜYELIKTEN ÇIKARILMA
 • ÜYELIKTEN ÇIKARILMA İŞLEMLERİ VE ITIRAZ

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM YÖNETIM HÜKÜMLERİ

 • ORGANLAR
 • GENEL KURUL
 • GENEL KURUL ÇAGRI YÖNTEMLERI
 • GENEL KURUL TOPLANTI İLKELERİ
 • OLAGANÜSTÜ GENEL KURUL
 • GENEL KURUL GÖREV VE YETKİLERİ
 • YÖNETIM KURULU
 • YÖNETIM KURULUNUN ÇALISMA İLKELERİ
 • YÖNETIM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
 • DENETLEME KURULU
 • SİCİL KURULU
 • DİSİPLİN KURULU
 • DANISMA KURULU
 • BASKA ORGANLAR
 • ORTAK HÜKÜMLER
 • ÇALISMA GRUPLARI YA DA YÖNETIM VE HİZMET KOMITELERI

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MALİ HÜKÜMLER

 • ÇALISMA DÖNEMI VE BÜTÇE
 • DERNEĞİN GELIRLERI
 • GELIR VE GIDER İŞLEMLERİ
 • DEFTERLER

BEŞİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

 • ANA TÜZÜK DEGISIKLIGI
 • DERNEĞİN DAĞITILMASI
 • YÖNETMELIKLER
 • HÜKÜM EKSIKLIGI
 • YÜRÜRLÜK
 • KURUCU ÜYELER